Foruma hoş geldin, Ziyaretçi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

Düşünce Platformumuza Hoşgeldiniz!

Düşünce Platformumuz bilgi ve düşüncenin en özgür adresidir!
Güne, gündeme ve yarınlara dair söyleyeceğim var diyenlerin, günlük koşuşturmaca içerisinde zihin jimnastiği yapmak isteyenlerin özgürlük meşalesi ~ FORUM KALEMİ ~

forumkalemi

 1. Placidus

  Sağlık Psikolojide Uzlaşmacılık

  Psikolojide uzlaşmacılık, hakça olmayı dikkate alma becerisi, demokratik işleyiş, otoriter ve totaliter tutumlar çalışılır. Adil paylaşımın önemi özgürlüğün yetenekleri geliştirici etkisi, çatışmaya neden olan durumu tanımlama, iki tarafın da istek ve ihtiyaçlarını belirleme, karşılıklı...
 2. Placidus

  Sağlık Psikolojide Sebatlık

  Psikolojide sebatlılık, kişinin, dürtülerini kontrol edebilme, alınan kararları uygulayabilme, sabırlı olabilme, aktif sabır, meditatif bir eylem olarak sabır, hareket halinde sabır çalışmaları yapılır. Karar verilen işi/görevi bırakmama, işin devamı ve sürekliliği için çaba harcama...
 3. Placidus

  Sağlık İlişki Yönetimi

  Psikolojide ilişki yönetimi, sosyal duyguların eğitimi kapsamında sosyal ilişkilerde karşı tarafı anlayabilme, farklı düşünülse bile hoşgörü gösterebilme; hata karşısında bağışlayıcı olabilme, ilişkileri yürütebilme becerisini kazandırma amaçlanır. Yardımseverlik, işbirliği, bağışlayıcılık...
 4. Placidus

  Sağlık Öfke, Stres ve Zaman Yönetimi

  Psikolojide öfke, stres ve zaman yönetimi, stres altında soğukkanlı kalma becerisi geliştirilir. İhtiyaca göre bireysel veya grup psikoterapi yöntemleri uygulanır. Stresi ve stres tepkilerini tanımaları, stresle başa çıkma yöntemleri üzerinde çalışmaları, ‘savaş ya da kaç tepkisi’ konusunda...
 5. Placidus

  Sağlık Sorun Çözme Becerileri

  Stres yaratan durumların belirlenerek, çözümleri için strateji geliştirme, gevşeme yöntemlerinin, olumlu-olumsuz düşünmenin çalışılması, sosyal ilişkileri analiz etme ve anlama yeteneğinin gelişmesi, olumlu akran ilişkileri geliştirme, sorun durumlarında uzlaşma yeteneğinin artması, ilişki...
 6. Placidus

  Sağlık Motivasyon ve Geleceği Planlama

  Psikolojide motivasyon ve geleceği planlama, kişinin amaçlarına ulaşmak için kendini harekete geçirebilmesi, hak ve sorumluluk dengesinin gelişmesi, hedefe odaklanma, dikkatini hedefe yöneltebilme, daha az dürtüsel davranma, daha fazla özdenetim yapabilme, hedefe yönelik stratejiler...
 7. Placidus

  Sağlık İletişim Becerileri - Özgüven

  Çocuk ve gençlerin iletişim becerilerini öğrenmeleri ve uygulayabilir hale gelmeleri, kendi duygu ve düşüncelerini fark edebilmeleri, bunları sağlıklı bir şekilde ifade edebilme becerisini kazanmaları, ben dilini kullanabilmeyi, ilişkilerimizi devam ettirebilmek için önemli olan becerilerden...
 8. Placidus

  Sağlık Başkalarını Tanıma ve Empati

  Psikolojide başkalarını tanıma ve empati, kişinin ihtiyacına göre Psikodrama, sanat terapileri gibi çeşitli grup terapileri olarak uygulanır. Çocuk, genç ve erişkin çevresini, çevresindeki kişileri, olayları, yaklaşımları ve süreçleri nasıl algılıyor; beklentilerinin belirlenmesi...
 9. Placidus

  Sağlık Kendini Tanıma ve Farkındalık

  Psikolojide kendini tanıma ve farkındalık, duyguları öne çıkarmadan duyguları dikkate almak demektir. Başlangıçta yapılan tarama sonuçlarına göre kişinin kendisini, duygu-düşünce ve davranışlarını tanımasının sağlanması, iç görü kazanmasını, aynı zamanda ilgi, yetenek ve değerlerini fark edip...
 10. Placidus

  Çözüldü Bizi İkna Et ( 32 )

  " Bir musibet bin nasihatten evlâdır. " Bu söylemden hareketle bizlere aktarılan, bilgilendirildiğimiz, uyarıldığımız ama dinlemeyip o hususta olumsuz bir tecrübe elde etmeden de söylenen sözün ehemniyetini kavrayamadığımız durumlar elbet olmuştur. Es-Suâl : Nefis, kibir, arzu ve isteklerimiz...
 11. Placidus

  Çözüldü Bizi İkna Et ( 29 )

  Empati.. empati .. empati... Karşınızdaki kişi ile empati kurun.. onu daha iyi anlamanıza katkısı olur.. mu ? Sohbette sahtecilik içerikli bu yaklaşım hususunda kilit 1 nokta vardır. Bunu uygulamadığınızda bahsettiğim gibi sahtecilikten ileri gitmez. Bu noktayı keşfetmiş ve örnekleme yaparak...
 12. Placidus

  Çözüldü Bizi İkna Et ( 27 )

  İnsanların tasvirde kusura meyilli oldukları aşikârdır. Doğru bilinen yanlış benzetmeleri hep birlikte düzeltmeye ne dersiniz ? haydi birlikte örneklerle doğru bilinen ama yapılan işin yanlış olduğu gösteren benzetmeleri günışığına çıkartalım. ✅ 12/03/2023 tarihi 23.59'a kadar sürelidir.
 13. Dil-figar

  TR Haberler Istanbul için taşinma planları

  🔴 Istanbul için taşınma planı gündemde
 14. Placidus

  Çözüldü Bizi İkna Et ( 26 )

  Herhangi bir varlık, olay ve insan karşısında, sahip olduğumuz dünya görüşü, hayat tecrübesi, kültür, yaş, meslek, cinsiyet, ruh hali ve yere göre aldığımız algılama, idrak etme ve yargılama tavrına BAKIŞ AÇISI denilmektedir. Bu açıklamadan hareketle hayatımızda meydana gelen olayları baz...
 15. Placidus

  Çözüldü Bizi İkna Et ( 25 )

  Değerler alanına ait üç yargı vardır. Bunlar estetik yargılar (güzel, çirkin), dini yargılar (sevap, günah) ve ahlak yargılarıdır (iyi, kötü). Her biri ayrı başlık olsa da toplum içerisinde bütünlüğü sağlanamayan ve kutuplaşmalara yol açan içerikler ( fikir-düşünce-yaşayış ) barındırmaktadır...
 16. Placidus

  Çözüldü Bizi İkna Et ( 24 )

  Şu çiftin birbirleriyle konuşmalarına bir bakın: “Bütün gün işte didinip durmam, patronun o berbat suratını çekmem yetmiyormuş gibi, akşam koştur koştur eve gelip şu iki çocuğun boğazından geçecek lokmaları da ben düşünmek ve hazırlamak zorundayım. Dersleri, dernekleri, ütüleri, bulaşıkları… Ya...
 17. Placidus

  Genel kültür Malazgirt Savaşı (1071)

  Selçuklular, 1064 yılında başlattıkları akınlarla Bizans’ın hâkimiyetine meydan okumaya başladığında Bizans iç karışıklıklar ve saltanat mücadeleleriyle zor günler geçiriyordu. Ülkenin yönetimi dul kalmış olan imparatoriçe Eudoxie’nin elindeydi. Ülkeyi tek başına yönetemeyen Eudoxie’nin...
 18. Placidus

  Genel kültür Dandanakan Savaşı (1040)

  Mesut Han, 1038’deki ağır mağlubiyetin ardından İki yıl süren bir hazırlık neticesinde çoğunluğu atlı süvarilerden oluşan 100.000 kişilik bir ordu hazırladı. Gazne Ordusu Selçuklu ordusuna nispetle oldukça büyük ve kabalalıktı. Gazneli Mesut, ordusunun başında sefere çıkarak 16 Ocak’da Nişabur...
 19. Placidus

  Tarih Melikşah Dönemi (1072 - 1092)

  Alparslan’ın beklenmeyen erken ölümü üzerine yerine oğlu Melikşah geçti. Alparslan, oğlu Melikşah’ı veliahdı olarak ilan etmiş ve onu yetiştirmeye başlamıştı. Ancak Alparslan öldürüldüğünde Melikşah henüz 18 yaşındaydı. Üstelik diğer kardeşleri de saltanat makamına göz dikmiş, kendisiyle...
 20. Placidus

  Tarih Alparslan Dönemi (1063 – 1072)

  Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucusu ve ilk Sultanı olan Tuğrul ve Çağrı Beylerin vefat etmesi üzerine Tuğrul ve Çağrı Beylerin ittifakındaki vakurluğa rağmen veliahtlar saltanat mücadelesi içerisine girmişlerdi. Oğlu olmayan Tuğrul Bey, kardeşi Çağrı Bey’in büyük oğlu olan Süleyman’ı varis...

Tema düzenleyici

Tema özelletirmeleri

Grafik arka planlar

Granit arka planlar